Կենտրոնի շարունակական առաջխաղացման համար անհրաժեշտ է ընտրել ճիշտ մարդկանց՝ ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին․ Մոնիկա Ստեփանյան

19 օգոստոս, 2022 │ 10։40
«Բայազետ» վերլուծական-հետազոտական հայկական կենտրոնի մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի մասնագետ Մոնիկա Ստեփանյանի կարծիքով թիմի անդամների ընտրության հարցում պետք է լինել ուշադիր և հետևողական, քանի որ շարունակական առաջխաղացման և զարգացման համար անհրաժեշտ է ընտրել ճիշտ մարդկանց՝ ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին։
Մոնիկա, Դուք արդեն տևական ժամանակ է ինչ «Բայազետ» կենտրոնի մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) բաժնում եք, հետաքրքիր է, ամսական քանի՞ դիմում-հայտ է ստանում «Բայազետ»-ը ` անդամագրվելու կամ կամավոր դառնալու համար։

— «Բայազետ»-ում անդամի կարգավիճակ ստանալը և կամավորությամբ զբաղվելը տարբեր են։

Մեր կազմակերպությունը Գեղարքունիքի մարզում առաջին ՀԿ-ներից է, որը հիմնադրման պահից կարևորել և ունեցել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) հատուկ բաժին՝ հաստատված ընթացակարգերով և գործիքներով, համաձայն որի կազմակերպության անդամի կարգավիճակ կարող է շնորհվել 3 ամսվա ընթացքում։ Մեր թիմի անդամ դառնալը հեշտ չէ, և նման է մեխանիկական ժամացույցի աշխատանքին, որտեղ յուրաքանչյուր մասնիկ՝ անգամ աննշան թվացող, կարեւոր դեր ունի։ Այդ ամենին ավելանում է նաև կենտրոնի ճանաչելիության փաստը, ինչի արդյունքում շատերն են ցանկանում միանալ մեզ։ Թիմի անդամների ընտրության հարցում մենք ուշադիր և հետևողական ենք, քանի որ շարունակական առաջխաղացման և զարգացման համար անհրաժեշտ է ընտրել ճիշտ մարդկանց՝ ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին։ Խոսքը լավ և վատ մարդկանց մասին չէ, այլ «ճիշտ» մարդկանց, ովքեր մեր պահանջներին ավելի շատ են համապատասխանում, քան մյուսները: Մենք մշտապես դիմում-հայտեր ենք ստանում ինչպես երիտասարդ փորձագետներից, այնպես էլ տարբեր բուհերի ուսանողներից և ավարտական դասարանի դպրոցականներից։ Այսօր երիտասարդներն իրենք են շահագրգռված մեր թիմին միանալու, ինչը արդեն իսկ հաղթանակ է մեզ համար, սակայն մենք շարունակում ենք ինտենսիվ կերպով փնտրել բոլոր գաղափարակից երիտասարդներին, ովքեր միտված կլինեն «Բայազետ» կենտրոնի առջև դրված նպատակների իրագործմանը։

Ինչը վերաբերում է «Բայազետ»-ում կամավորությամբ զբաղվելուն, ապա մեր կազմակերպության դռները բաց են բոլոր ցանկացողների առջև։
Իսկ ինչպես եք ապահովվու՞մ թիմի անդամների և կամավորների միջև կապը։

— Թիմի անդամների և կամավորների միջև կապը կենսական նշանակություն ունի մեզ համար։ «Բայազետի» կազմում ընդգրկված են տարբեր զբաղվածությամբ երիտասարդներ՝ ինչպես Գեղարքունիքի մարզից, այնպես էլ Երևան քաղաքից, և որպեսզի թիմի անդամների մոտ առաջացած ցանկացած հարցի կամ խնդրի տրվի լուծում, առաջին հերթին կապ է հաստատվում կենտրոնի ՄՌԿ բաժնի հետ։ Մեր բաժնի նպատակն է հնարավորինս լայնացնել թիմի անդամների ծանոթությունների շրջանակը, ինչը կնպաստի
տարբեր բնագավառներում փորձի փոխանակմանը։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր ամենաարդյունավետ կապի միջոցներից մեկը համացանցն է, ինչի շորհիվ էլ մեր թիմի և՛ անդամները, և՛ կամավորները շուրջօրյա կապի մեջ են միմյանց հետ։
Մոնիկա, Ձեզ հետ նախնական զրույցում նշել եք նաեւ «պաշտոնի անձնագրեր»-ի մասին․ ի՞նչ է այն իրենից ներկայացնում։

—Պաշտոնի անձնագիրը փաստաթուղթ է, որը ներառում է աշխատանքի նկարագրությունը, ինչպես նաև աշխատողի
կենսագրական տվյալները (տարիք, սեռ, կրթություն, փորձ), հատուկ գիտելիքներն ու հմտությունները,անձնական որակներն ու արժեքները, որոնք անհրաժեշտ են աշխատանքային պարտականությունները կատարելու համար։ Պաշտոնի անձնագրերը կողմնացույց են ՄՌԿ մասնագետի ձեռքում: Դրա օգնությամբ մասնագետը հասկանում է, թե որ ուղղությամբ է հարկավոր շարժվել, համակարգված մոտեցում է ցուցաբերում կադրերի ընտրությանը, գնահատմանը և զարգացմանը։

Հարցազրույցների ընթացքում ՝ կենտրոնի համար կադրեր ընտրելիս, պաշտոնի անձնագիրն արդյունավետ գործիք է,
որի միջոցով «խոշորացույցի տակ են պահվում» բոլոր այն չափանիշները, որոնք կուղղորդեն կադրերի ճիշտ ընտրությանը։
Այսպես, առաջնային դիրքում պահելով «Բայազետ» կենտրոնի նպատակների իրագործումը՝ շատ կարևոր է թիմի անդամների ճիշտ ընտրությունը, ինչը հնարավոր է դառնում միայն համապատասխան մասնագիտական գործիքների կիրառմամբ։

Հարցազրույցը վարեց Մարինե Դվոյանը
[ՎԵՐԱ]ԻՄԱՍՏԱՎՈՐԵԼՈՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕՐԱԿԱՐԱԳԸ
ԱՎԵԼԻՆ