О КОМПАНИИ
«Բայազետ» կենտրոն (լրիվ անվանումը՝ «Բայազետ» վերլուծական-հետազոտական հայկական կենտրոն) անկախ հասարակական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2021 թվականին Գավառում և հանդիսանում է Գեղարքունիքի մարզի առաջին ուղեղային կենտրոնը։

Կազմակերպությունը զբաղվում է հասարակագիտական հետազոտություններով, կատարում վերլուծություններ, իրականացնում հարցազրույցներ, ինչպես նաև թարգմանում, խմբագրում և հրապարակում ինֆորմատիվ հոդվածներ՝ կրթական, գիտական, մշակութային և այլ թեմատիկաներով։ «Բայազետ» կենտրոնի գործունեությունը նպաստում է գիտահետազոտական ոլորտի զարգացմանը Գեղարքունիքի մարզում, փաստահեն որոշումների կայացմանը ՏԻ և պետական մակարդակներում` իրականացվող հետազոտական, վերլուծական աշխատանքների, տեղեկատվական հրապարակումների միջոցով։
Գերակա ուղղությունները
Аналитика
Мы оцениваем возможности Вашей территории, изучаем микро- и макроположения, анализируем транспортную доступность и пешеходный трафик, изучаем инфраструктуру, ландшафт, исследуем социальные группы.
Маркетинг
Разрабатываем маркетинговую концепцию, разрабатываем стратегию и план редевелопмента, исследуем целевые группы.
Концепция
Разрабатываем идеологию и концепцию проекта, предлагаем архитектурно-градостроительные решения, создаем схему функционального зонирования, составляем общий эскизный план проекта, раскрываем потенциал развития территории, разрабатываем програмно-событийное наполнение.
 • Մեր պատմությունը
  «Բայազետ» վերլուծական-հետազոտական հայկական կենտրոնը անկուսակցական, շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2021 թվականին և տեղակայված է Գավառում:
 • Մեր առաքելությունը
  Մեր առաքելությունն է նպաստել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը սոցիալական հետազոտությունների, ոչ ֆորմալ կրթության և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման միջոցով:
 • Մեր արժեքները
  Անկախությունը, օբյեկտիվությունը, թափանցիկությունն ու նորարարությունը անհրաժեշտ նախապայմաններ են մեր Կենտրոնի առաքելության իրացման և հաջողության համար:
ՄԵՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
+

ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆ


ՕԲՅԵԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՆՈՆԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բայազետ վերլուծական-հետազոտական հայկական կենտրոն ՀԿ
 • Կառավարում
  «Բայազետ» կենտրոնը ղեկավարվում է կամավոր Կառավարման Խորհրդի կողմից, որը պատասխանատու է կազմակերպության առաքելությունն ու ռազմավարական ուղղությունը սահմանելու, ինչպես նաև Կենտրոնի քաղաքականության, հետազոտությունների առաջնահերթությունների, ֆինանսների և գործունեության ընթացքի վերահսկման համար:
 • Հաշվետվողականություն
  Մենք մանրամասն տեղեկատվություն ենք տրամադրում հասարակությանը և լրատվամիջոցներին, ինչպես նաև ժամանակին արձագանքում է բոլոր ողջամիտ հարցումներին, ներառյալ աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների մասով:
 • Համագործակցություն
  Մենք ունենք ընկերների և աջակիցների մեր ցանցը: Այնուամենայնիվ, մենք միշտ փնտրում ենք հնարավորություններ համագործակցելու նոր գործընկերների հետ, ովքեր կիսում են մեր արժեքները:
Գործունեություն
«Բայազետ» կենտրոնի գործունեության գերակա ուղղությունները կարելի է խմբավորվել 3 հիմնական ոլորտների՝
Նպաստել ՀՀ-ում մարդու իրավունքների, մասնավորապես՝ կանանց, երիտասարդների, երեխաների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանը և ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը:
Նպաստել հանրային քաղաքականությունների մշակմանը` ՀՀ-ում պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) և քաղաքացիական հասարակաության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) կառուցողական երկխոսության ամրապնդում։
Կազմակերպել դասընթաթցներ, գիտաժողովներ, դասախոսություններ, սեմինարներ, գործնական պարապմունքներ, թարգմանություններ,
Նպաստել հանրապետությունում հիմնադրույթային հայեցակարգի մշակմանը և ձևավորմանը՝ համակողմանի հետազոտություններով, խորհրդատվությամբ և հանրային իրազեկման միջոցառումներով։
Նպաստել քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը՝ հանրային ֆունկցիոնալ մտքի կազմակերպմամբ և առկա ինտելեկտուալ ներուժի նյութականացմամբ։