ՆԵՎՐՈՏԻԿ ՄԱՐԴԻԿ ԱՌԱՎԵԼ ՀԱԿՎԱԾ ԵՆ ԲՈՂՈՔԵԼ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

10 մայիս, 2022 │ 11։36

Երկու տասնամյակ շարունակ սոցիալական շարժունակությունը բրիտանական քաղաքականության գլխավոր մտահոգությունն էր: Հնարավորությունների հավասարության բարձրացումը՝ կուսակցական-քաղաքական դաշտի համար ընդհանուր նպատակ է եղել, որը դիտակրվել է մարդկանց կյանքի միջև աճող անհավասարության համատեքստում: Քաղաքական գործիչները ևս համաձայնել են, որ կրթական քաղաքականությունը որոշիչ նշանակություն ունի այս նպատակին հասնելու համար, այդ իսկ պատճառով սոցիալական շարժունակությանը Թոնի Բլեերի, Գորդոն Բրաունի, Դեյվիդ Քեմերոնի, Նիկ Քլեգի և Թերեզա Մեյի ելույթների հիմք են դարձել:

Այնուամենայնիվ, նոր հետազոտությունը՝ կապված է բրիտանական ծնունդների համապարփակ հետազոտությունների արդյունքների հավաքագրման հետ, որը ես հրապարակել էի իմ գործընկերոջ՝ Ջոն Գոլդթորփի հետ։ Քաղաքական շրջանակներում սոցիալական շարժունակության քննարկումների և սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքների միջև լուրջ անհամապատասխանություն է մատնանշվում։

Մեր վերլուծության մեջ սոցիալական շարժունակությունը դիտարկում ենք սոցիալական դասի տեսանկյունից և հստակ տարբերակում ենք բացարձակ և հարաբերական շարժունակության ցուցանիշները։ Բացարձակ ցուցանիշները վերաբերում են այն մարդկանց խմբին, որոնք տեղափոխվել են դասային դիրքեր՝ գերազանցելով իրենց ծնողների դիրքերին՝ կլինի դա դրական, թե բացասական առումով։ Հարաբերական ցուցանիշները համեմատում են տարբեր դասակարգային ծագում ունեցող անհատների՝ այլ դասային «նպատակակետում» հայտնվելու շանսերի հետ:

Չնայած այն ամենի, ինչ լայնորեն տարածվում է մամուլում, հիմնականում՝ տնտեսագետների ուսումնասիրությունների արդյունքները (հաճախ թյուրըմբռնված), ըստ որոնց Բրիտանիայում սոցիալական շարժունակությունը անկում չի ապրում։ Սերունդների միջև դասային շարժունակության բացարձակ տեմպերը կայուն է մնացել առնվազն Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ընկած ժամանակահատվածում: Այն, որ տղամարդիկ և կանայք այսօր կարող են գտնվել դասային տարբեր պաշտոններում, նույնքան հավանական է, որքան իրենց ծնողներինը՝ 1950-ականներին:
Այնուամենայնիվ, կարևոր փոփոխությունն այն է, որ ըստ մեր հետազոտության և վերը նշված գրաֆիկի՝ շարժունակության վերընթաց տեմպերը նվազում է, իսկ վարընթացը՝ աճում։ Այս տեսանկյունից երիտասարդները բախվում են շարժունակության ավելի քիչ բարենպաստ ձևերի հետ, քան իրենց ծնողները կամ տատիկներն ու պապիկները: Սա կառավարման և մասնագիտական զբաղվածության կայուն աճի դանդաղման արդյունքն է, որը խթանեց շարժունակության աճը «ոսկե դարում»՝ 1950-ականներից մինչև 1980-ականները:` բժշկագիտության մեջ իր մեծ ավանդի համար:

Ըստ էության, սոցիալական շարժունակության հարաբերական ցուցանիշները նույնպես կայուն են. առնվազն վերջին կես դարում, ծնողների և երեխաների միջև դասակարգային դիրքերին բնորոշ «կպչունությունը» քիչ է փոխվել: Իսկ «հեռահար» շարժունակության դեպքում, ասենք, բանվոր դասակարգի ստորին շերտի և մասնագիտական աշխատանքով զբաղվողների միջև, առկա են հարաբերական հնարավորությունների ծայրահեղ անհավասարություններ:

Մեր արդյունքները ցույց են տալիս, որ առավել բարձր կառավարչական և մասնագիտական պաշտոններ զբաղեցնող ծնողների երեխաները 20 անգամ ավելի հաճախ են հայտնվում նման պաշտոններում, քան բանվոր դասակարգի ծնողների երեխաները։
Ոչ ցածր շարժունակությամբ հասարակություն
Կրթությունը կարևոր դեր է խաղում անհատի դասակարգային շարժունակ կամ անշարժ լինելու հարցում։ Բայց դա չի նշանակում, որ առավել բարձր կրթության մակարդակը խոսում է ավելի շարժունակ հասարակության մասին ։ Որպեսզի կրթությունը խթանի շարժունակությունը հասարակական մակարդակում, մարդու դասակարգային ծագման և նրա կրթական մակարդակի միջև կապը պետք է թուլանա, մինչդեռ նրանց կրթական մակարդակի և դասային պատկանելության միջև կապը պետք է ուժեղանա։ Բայց ինչպես ցույց են տվել մեր հետազոտությունները, այս փոփոխություններից ոչ մեկը ակնհայտ չէ։ Եվ դա հատկապես այն դեպքն է, երբ կրթությունը դիտարկվում է հարաբերական առումով. օրինակ, եթե վերցնենք այն փաստը, որ աշխատաշուկայում գիտական աստիճանը շատ ավելի արժե, եթե այն առկա է ծնվածների 10%-ի մոտ, քան եթե առկա լիներ 40%-ի մոտ:

Անկախ այն բանի, թե ինչ են պնդում զեկույցներում, որոնցից են Սոցիալական շարժունակության հանձնաժողովի զեկույցները, Մեծ Բրիտանիան չի համարվում ցածր շարժունակությամբ հասարակություն։ Եվրոպական երկրներում բացարձակ դասային շարժունակության ցուցանիշները շատ նման են։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարաբերական ցուցանիշներին, Բրիտանիան արևմտասկանդինավյան այն երկրներից մեկն է, որոնք իրենց դասային կառույցներում ցույց են տալիս համեմատաբար բարձր շարժունակություն։

Սրա պատճառներից մեկը այն է , որ Բրիտանիայում կրթությունը չի համարվում մարդկանց ճակատագիր համեմատած Գերմանիայի։ Գերմանիայում և մի շարք այլ արևմտյան-կենտրոնական Եվրոպայի երկրներում կրթական համակարգը խիստ շերտավորված է՝ դպրոցների վաղ ընտրությամբ։ Քանի որ սերտ կապ կա ֆորմալ կրթական որակավորման և աշխատանքի հնարավորությունների միջև, կրթական անհավասարությունները վերածվում են աշխատաշուկայի անհավասարությունների: Այնտեղ, որտեղ գերիշխում է նման «հավատարմագրվածությունը», կրթությունը կարող է ոչ միայն աղբյուր, այլ նաև խոչընդոտ հանդիսանալ սոցիալական շարժունակության համար։

Ոչ լավագույն հավասարեցնողը

Կրթությունը «լավագույն հավասարեցնողը» չէ, այն ունակ է խզել անհավասարության պայմանները։ Հարուստ տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ռեսուրսներ ունեցող ծնողները կօգտագործեն դրանք անհրաժեշտության դեպքում՝ իրենց երեխաներին մրցակցային առավելություն տալու համար։

Բավականաչափ հարուստները կարող են դիմել մասնավոր հատվածին, սակայն մյուսների համար «հնարավորությունների առևտրայնացումը» տեղի է ունենում, միայն տներ գնելով բարձր որակում ունեցող պետական դպրոցների տարածքներում և իրանց երեխաների համար մասնավոր դաստիարակներ ներգրավելով և տրամադրելով արտադպրոցական ուսուցում ու փորձ, որոնք նախատեսված են բարելավելու իրենց ակադեմիական առաջադիմությունը:

Բացի այդ, պարզվում է, որ հետագա կրթությունը կամ ուսուցումը ողջ կյանքի ընթացքում ավելի շատ խթանում է անշարժությունը, քան շարժունակությունը։ Ինչպես ցույց է տալիս իմ հետազոտությունը, այն հիմնականում «երկրորդ հնարավորություններ» է տալիս ավելի հարուստ ծագում ունեցողներին, որոնց հիմնական կրթությունը բավարար երաշխիք չի տվել, որ նրանք կկարողանան պահպանել իրենց ծնողական դիրքը: Այն հիմնականում ծառայում է դեպի վայրընթաց շարժունակությունը կանխելուն։
Ինչ վերաբերում է բացարձակ շարժունակությանը, ապա հորիզոնական շարժունակության բարձրացման ամենաարդյունավետ միջոցը կլինի տնտեսական և սոցիալական քաղաքականությունը, որը կարող է թարմացնել կառավարչական և մասնագիտական զբաղվածության ընդլայնումը, որպեսզի հետ բերի ոսկե դարաշրջանի պայմանները:

Սոցիալական շարժունակության հարաբերական ցուցանիշները հավասարեցնելու եղանակներից մեկն այն է, որ գործատուները մշակեն ներքին առաջխաղացման և վերապատրաստման քաղաքականություն՝ որպեսզի կարողանան օգտագործել իրենց աշխատուժի մեջ առկա կրթական «վատնած տաղանդները» և լիարժեք օգտագործել դրանք:

Բայց բոլոր հասարակություններում, որտեղ կա կապիտալիստական շուկայական տնտեսություն, ամուսնական ընտանեկան համակարգ և լիբերալ-դեմոկրատական քաղաքականություն, կարող է շարժունակության հնարավորությունների հավասարեցման աստիճանի սահման գոյություն ունենալ։ Քանի որ այս սահմանը մոտենում է, հետագա հավասարեցմանն ուղղված քաղաքականություններին դրանք գնալով ավելի կկրճատվեն, և սոցիալական շարժունակությունը կդադարի լինել քաղաքական կոնսենսուսի գերակայություն:

Բնօրինակ՝ Erzsebet Bukodi: Britain’s social mobility problem has been misunderstood – education is not the great leveller.
Թարգմանիչ՝ Սոնա Գևորգյան
Խմբագիր՝ Գոհար Աբրոյան
© «Բայազետ» կենտրոն։ Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։