ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Սպառողական հասարակություն

հասարակություն
Այսօր սպառման գլխավոր առարկան այլևս ո՛չ թե ապրանքն է, այլ ապրանքի նշանային արժեքը՝ բրենդը, մակնիշը, որոնց օգնությամբ մենք մտնում ենք հարաբերության մեջ այլ սպառողների հետ, կատարում տարատեսակ պնդումներ, օրինակ՝ ես հարուստ եմ․․․