Մարդու թրաֆիքինգ և շահագործում

Սիլվա Պետրոսյան, Հեղինե Խաչատրյան