ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գավառի տարածաշրջանի դպրոցականների շրջանում

12
այցելած դպրոցներ
114
հարցում
աշակերտների հետ
15
հարցազրույց օտար լեզվի ուսուցիչների հետ
20
վերլուծված փաստաթղթեր

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ

ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գավառի տարածաշրջանի

դպրոցականների շրջանում

12
այցելած դպրոցներ
114
հարցում
աշակերտների հետ
15
հարցազրույց օտար լեզվի ուսուցիչների հետ
20
վերլուծված փաստաթղթեր
ԾԱՂԿԱՇԵՆԻ ԴՊՐՈՑ
8 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում
ՀԱՅՐԱՎԱՆՔԻ ԴՊՐՈՑ
10 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԴՊՐՈՑ
10 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում
ԳԱՆՁԱԿԻ ԹԻՎ 1 ԴՊՐՈՑ
10 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում
ՆՈՐԱՏՈՒՍԻ ԹԻՎ 1 ԴՊՐՈՑ
9 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում
ԾՈՎԱԶԱՐԴԻ ԴՊՐՈՑ
10 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում
ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂԻ ԹԻՎ 1 ԴՊՐՈՑ
5 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում
ԼՃԱՓԻ ԴՊՐՈՑ
10 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում
ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐԻ ԴՊՐՈՑ
12 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում
ՍԱՐՈՒԽԱՆԻ ԹԻՎ 3 ԴՊՐՈՑ
10 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում
ԳԱՎԱՌԻ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ
10 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում
ԳԱՎԱՌԻ ԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՑ
10 հարցում / 9-12 -րդ աշակերտների շրջանում